Author Topic: Parkomat Uygulamasının Hukuksuzluğu Tescillendi  (Read 662 times)

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1909
    • View Profile
Parkomat Uygulamasının Hukuksuzluğu Tescillendi
« on: January 02, 2017, 06:31:16 PM »
Parkomat Uygulamasının Hukuksuzluğu Tescillendi

Arslanbolat.av.tr/parkomat-uygulamasinin-hukuksuzlugu-tescillendi-2Samsun Tüketiciler Birliği Başkanı Avukat Arslan Bolat tarafından ödenmiş parkomat cezalarının faiziyle birlikte iadesi için açılan dava Samsun 2. İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Parkomat uygulamasının hukuksuzluğu daha önce birçok mahkeme kararı ile kabul edilmiş ve Türkiye genelinde de bazı belediyeler bu uygulamadan vazgeçmişti. Samsun’da parkomat cezalarını ödemediği gerekçesi ile kendisine kesilen para cezalarının iadesi istemi ile Av. Arslan Bolat tarafından idareye başvuruldu. Bu başvurunun reddedilmesi üzerine Samsun 2. İdare Mahkemesi nezdinde dava açılarak ödenmiş olan para cezalarının faizi ile birlikte iadesi istendi.


Samsun 2. İdare Mahkemesi vermiş olduğu kararda para cezalarının faiziyle birlikte iadesine karar verdi.

Yapılan yargılama sonucunda Samsun 2. İdare Mahkemesi parkomat uygulaması neticesinde kendisine para cezası kesilmiş ve bu ceza kendisinden tahsil edilmiş olsa bile belediyelerin bunları faiziyle birlikte ödemesi gerektiğine hükmetti.


Hukuk devleti için sevindirici bir karar

Samsun Tüketiciler Birliği Başkanı Avukat Arslan Bolat bu konu üzerine şunları söyledi:  "Hukuk devleti asla hukuksuzluğun olmadığı bir devlet olarak tanımlanamaz, elbet temenni budur ancak bunun gerçekliğini beklemek ütopik bir beklenti olur. Hukuk devleti hukuksuzluklar olsa da bu hukuksuzlukların bağımsız yargı tarafından düzeltileceği inancının vatandaşlarda olması ile gerçekleşebilir. Bu yüzden biz bu kararı sadece temsil ettiğimiz kesim ciheti ile tüketiciler için değil tüm vatandaşlarımız için sevindirici bir karar olarak görüyoruz."


Sadece Samsun için değil Türkiye’deki tüm örnek uygulamalar için emsal teşkil ediyor

"Bu aynı zamanda farklı adlarla da olsa ülkede devam eden tüm benzer uygulamalar için emsal teşkil etmektedir. Parkomat ya da adı her ne olursa olsun bizim vergilermiz ile yapılan yollara araçlarımızı bıraktığımız için bizden para talep edilmesi hukuksuzluğu bir kenara bırakın mantıksızdır. Yollar kamunun ortak malıdır ve bu şekilde muamele görmelidir. Değişik kisveler altında yasallaştırılmaya çalışılsa da bu düpedüz yasal değnekçiliktir."


Samsun 2. İdare Mahkemesi vermiş olduğu karar kesin

İlgili mahkeme kararı miktar göz önüne alındığında itiraza ya da temyize kabil bir karar olmayıp kesin bir karar yani bu kararın istinaf yargılaması ya da temyiz incelemesi neticesinde bozulması söz konusu değil. Av. Arslan Bolat sözlerini şöyle bitirdi. "Tüm vatandaşlarımız çekinmesin özellikle bu cezalar yüzünden aracında haciz olan bu sebepten ötürü aracını satamayan onlarca vatandaşımız var. Bu kişiler Türk yargısına güvensin."

Kaynak: www.arslanbolat.av.tr/parkomat-uygulamasinin-hukuksuzlugu-tescillendi-2